Verslagen

Op dinsdag 17 januari verzorgden wij, Judith Rotink en Anke Niessen, een studiedag op het Koningin Wilhelmina College in Culemborg voor docenten van het team HAVO-bovenbouw. Al enige tijd gaat het gesprek in de docentenkamer over de motivatie van HAVO-4 leerlingen en deze studiedag is dus een uitgelezen kans om te kijken naar de relatie tussen docent en leerling. Het idee is dat de relatie tussen docent en leerling van grote invloed is op de motivatie en welwillendheid van de leerling, de HAVO-4 leerling in dit geval.

Om drie uur druppelen de docenten langzaam binnen en komen onder het genot van een kopje koffie en een stukje taart bij van een drukke lesdag. In het middagdeel zetten we door middel van workshops in op de eigen ervaring van de docent. De eigen biografie en identiteit staat centraal. Later op de avond zal Hartger toelichten waarom deze biografie zo belangrijk is voor de professionele identiteit en hij daarmee de legitimering geven van dat wat we die middag gaan ervaren. De docenten gaan onder andere aan de slag met eigen foto’s uit hun eigen middelbare school periode. Ze gaan in gedachten terug naar die leerling van toen en de persoonlijke verhalen komen los. We zien enthousiaste docenten die het in de eerste plaats fijn vinden om iets meer van zichzelf te laten zien. Daarnaast horen we persoonlijke verhalen die laten zien hoe de ervaringen van invloed zijn geweest op het lesgeven van nu.

Na een intensieve middag staat het eten klaar in de docentenkamer. Het gesprek blijkt nog niet afgelopen te zijn en docenten blijven verhalen uitwisselen over hun eigen ervaringen en over hun lespraktijk van vandaag. Na een uurtje is het tijd voor de lezing van Hartger. In de lezing gaat Hartger verder in op de professionele identiteit van de leraar, oftewel engagement. Hij benadrukt in navolging van Geert Kelchtermans dat er veel aandacht is voor de expertise van de docent maar dat de docent alleen staat als het gaat over de ontwikkeling van engagement. Daar waar de school honderden pagina’s laat drukken voor protocollen en pta’s, zijn er slechts enkele woorden beschikbaar om de visie van de school over te brengen. Ook de docenten onderschrijven het belang van het gesprek over en met de leerling en het gesprek tussen docenten, iets wat gauw verloren gaat in een tijd waar effectiviteit een steeds grotere rol gaat spelen.